Dịch vụ viết assignment, dissertation

Việc viết essay,assignment, thesis, dissertation đã và đang là nỗi lo lắng và căng thẳng cho nhiều người, đặc biệt với những bạn vừa học vừa làm và chăm sóc gia đình.

 

Với phương châm, chữ tín và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, nhóm “Luận Văn Việt” chúng tôi nhận hỗ trợ dịch vụ làm luận văn bằng Tiếng Anh

Được sự trợ giúp của nhiều thành giàu kinh nghiệm, các cộng tác viên tốt nghiệp khá/giỏi từ các trường: Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân, RMIT, Swinburne, Victoria, Deakin,… nên nhóm chúng tôi chắc chắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà bạn giao phó, các lĩnh vực bao gồm :

1. Quản trị kinh doanh,…

2. Marketing,…

3. Kinh tế thương mại/đầu tư/quốc tế, …

4. Lữ hành, du lịch, khách sạn,..

5. Kế toán, tài chính, ngân hàng,…

6. Một số ngành khác như xã hội học,…

Ưu thế khi làm việc với nhóm chúng tôi:

+ Các essay, assignment, thesis, dissertation tiếng Anh không lo mắc lỗi plagiarism,

+ Các tài liệu tham khảo cho bài viết được cập nhật từ các sách, báo, các website có uy tín và được trích dẫn chuẩn theo Harvard style hoặc APA style.

Một số môn học chúng tôi đã nhận viết assignment bằng tiếng Anh:

1. Human Resource Management,

2. Strategic Management,

3. Operation Management,

4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic,

5. Global Organizational Environment,

6. Global Business Strategy,

7. Organizational behavior,

8. Risk Management,

9. Business/Investment/Trade/Law,

10. Marketing and other subjects relating to

11. Managing Project, …

Background
Background Color
Background Image