Dịch vụ phân tích kinh tế lượng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, và phân tích dữ liệu thị trường với phần mềm SPSS, chúng tôi muốn cùng quý khách hàng giải quyết các khó khăn trong các dự án nghiên cứu và san sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.

 

Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ :

1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu

2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha.

3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.

4. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.

5. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).

6. Phân tích phương sai (ANOVA).

7. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test; Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).

Background
Background Color
Background Image