Dịch vụ doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng con đường dẫn tới giá trị cho doanh nghiệp bao gồm cả những bước đi vững chắc lẫn những sáng kiến và đột phá mạnh mẽ. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng giá trị bằng cách áp dụng những kiến thức có thể tạo ra những bước ngoặt mới và làm việc tích cực để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có năng lực và sự hiểu biết phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng ngành, loại hình kinh doanh và doanh nghiệp.

 

Chúng tôi tồn tại không chỉ để trình bày những ý tưởng hay giải pháp kinh doanh mà còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao, dựa trên hiểu biết sâu sắc về ngành và kinh nghiệm tư vấn nhiều năm. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những hiểu biết thực tế, kiến thức kinh doanh sâu rộng và mạng lưới các chuyên gia ngành, các đối tác chiến lược và đối tác tài chính. Các nhà tư vấn của chúng tôi phục vụ khách hàng xuyên suốt vòng đời doanh nghiệp, hỗ trợ họ trong những nỗ lực tăng trưởng lớn mạnh và thịnh vượng.

Dịch vụ và Tư vấn doanh nghiệp bao gồm:

Dịch vụ Kinh doanh

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ nghiên cứu khả thi và lập kế hoạch kinh doanh

Dịch vụ Kế toán

Hạch toán và ghi sổ

Hỗ trợ thiết lập hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

Dịch vụ Tài Chính Doanh Nghiệp

Huy động vốn

Định giá doanh nghiệp

Thẩm định toàn diện

Hỗ trợ giao dịch tài chính

Tư vấn Sáp nhập và Mua lại (M&A)

Background
Background Color
Background Image